GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Bu bölüm BİLGİNN UYGULAMASI ’nın Genel ve Kanuni sorumluluklarını içerir. Lütfen uygulamayı kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz. Eğer aşağıda belirtilen şartları kısmen ve/veya tamamen kabul etmiyorsanız, BİLGİNN UYGULAMASI uygulamasını herhangi bir amaçla kullanmayınız.

Bu sözleşmeyi yapmaktaki amacımız siz değerli kullanıcıların ve BİLGİNN UYGULAMASININ güvenliğini sağlamaktır. Sözleşme şartları aşağıda belirtildiği gibidir..

TANIMLAR

Aşağıdaki tanımlamalar, işbu sözleşme kapsamında atıfta bulunulacak tanımlamalar olup, açıklanan anlamlar çerçevesinde kullanılacaktır.

-Uygulama: “BİLGİNN ” isimli mobil uygulama, mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımını ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir.

-Kullanıcı/Üye: Uygulamaya işbu sözleşmede belirlenen yöntemlerle uygulamayı yükleyen, uygulama tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.

-Alıcı: Uygulamaya işbu sözleşmede belirlenen yöntemlerle uygulamayı yükleyip, uygulama tarafından sunulan ürünlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan ve mesafeli satış sözleşmesi kapsamında ürün satın alan kişileri ifade etmektedir.

-Sisteme Erişim Araçları: Uygulama yükleme sırasında vermiş olduğunuz izinler kapsamında, uygulamanın erişim sağladığı bilgileri ifade etmektedir.

-Hizmetler: BİLGİNN UYGULAMASI içerisinde kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan ve sözleşmenin 6. Maddesinde yer alan hizmetleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ortaya konulan tüm iş ve işlemleri ifade etmektedir.

-İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile mobil bildirim gibi iletişim mecralarını ifade etmektedir.

-Kişisel bilgiler / Gizli Bilgiler: Kişi adı soyadı, profil resmi, adres, telefon numarası, cep telefonuna ait cihaz id, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI

1.BİLGİNN UYGULAMASI tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların iş bu sözleşme çerçevesinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.Uygulamaya üye olabilmek için kullanıcının uygulamayı yüklemesi ve mail hesapları ile bağlanması yeterlidir.

3.Uygulamanın kullanılmasında farklı yöntemlerle uygulamaya müdahale etmeye çalışanlar tespit edildiğinde uygulamaya erişimi engellenecek ve sisteme zarar verenler hakkında hukuki süreç başlatılacaktır.

4.Kullanıcı, yürürlükteki emredici kanun hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlar tarafından usulüne uygun olarak bu bilgilerin talep edilmesi halinde, BİLGİNN UYGULAMASI ’nın kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul etmiştir.

5.BİLGİNN UYGULAMASI’ nın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, uygulama dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, hâlihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile BİLGİNN UYGULAMASI ’nın uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul etmiştir.

6.Uygulama’ nın (genel görünüm, tasarım , yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, sorular,  BİLGİNN markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları MKC BİLİŞİM ve BİLGİSAYAR’ a aittir ve/veya MKC BİLİŞİM ve BİLGİSAYAR tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan BİLGİNN UYGULAMASI’ na ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler BİLGİNN UYGULAMASI Yayımcısının uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı BİLGİNN UYGULAMASI Yayımcısından talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

7. BİLGİNN UYGULAMASI içeriğinde yer alan içeriklerin tamamının hakkı BİLGİNN UYGULAMASI’ na aittir ve uygulama içerisinde kullanım izni alınarak tarafımızca yayınlanmaktadır.

8.Uygulamada ve uygulama üzerinden bağlantı adresi verilen internet sitelerinde, kullanıcı da dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı BİLGİNN UYGULAMASI ’nın sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin (eğitimcilerin) sorumluluğundadır. BİLGİNN UYGULAMASI uygulama içinde yayınladığı içerikler ve  üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

9.Kullanıcı ve BİLGİNN UYGULAMASI bağımsız taraflardır. İşbu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması, taraflar arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.

10.BİLGİNN UYGULAMASI uygulamanın işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan yorum, mesaj ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve/veya bu yorum mesaj ve içeriği giren kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

11.BİLGİNN UYGULAMASI işbu uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, uygulamayı kullanma koşulları ile uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, uygulamanın kullanımı ya da uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, BİLGİNN UYGULAMASI tarafından belirlenen mecra üzerinden kullanıcılara duyurulur.

12.BİLGİNN UYGULAMASI uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. BİLGİNN UYGULAMASI özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

13.BİLGİNN UYGULAMASI gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda uygulamaya erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

14. Uygulamanın görsel tasarımı ve logo tasarımı sırasında www.freepik.com, http://www.flaticon.com ve http://www.freevector.com sitelerinin ücretsiz içeriklerinden yararlanılmıştır.

SATIN ALMA İŞLEMLERİ

1. BİLGİNN UYGULAMASI’ kullanıcılarına uygulama içi satın alma yöntemleri ile, reklam kaldırma ve Joker satın alma hakkı sunar.

2. Kullanıcılar Google veya Apple hesapları üzerinden uygulama içi satın alma işlemi yaparak satın aldıkları jokerleri oyun esnasında kullanabileceklerdir.

3. Her bir joker satın alma işlemi ödemenin başarılı olması ile başlar ve ilgili jokerler oyunda tüketilene kadar geçerlidir.

GİZLİLİK

Uygulamaya giriş yapılması durumunda kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler ya da uygulama üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; BİLGİNN UYGULAMASI ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, sözleşme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında ve reklam kampanyalarında kullanılabilir. Kullanıcı bu uygulamayı kullanarak, bu kullanıma onay vermiştir.

BİLGİNN UYGULAMASI iş bu sözleşme ’de aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini BİLGİNN UYGULAMASI ’nın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda BİLGİNN UYGULAMASI işbu sözleşme hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklamaz. Bu durum sınırlı sayıda olmak üzere;

1)Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, vb. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının,

2)İşbu sözleşmenin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının,

3)Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla üyelerle ilgili bilgi talep edilmesinin,

4) Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu, hallerdir.

BİLGİNN UYGULAMASI kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt etmektedir. BİLGİNN UYGULAMASI gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Uygulama ’ya ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda BİLGİNN UYGULAMASI Yayımcısının (MKC BİLİŞİM ve BİLGİSAYAR’ın) herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme ’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. İşbu Sözleşme ’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde BİLGİNN UYGULAMASI Yayımcısının (MKC BİLİŞİM ve BİLGİSAYAR’ın) Yerleşim yeri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

BİLGİNN UYGULAMASI, günün koşullarına ve ilgili mevzuatlardaki değişikliklere bağlı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ’ni veya herhangi bir hükmünü, uygun göreceği herhangi bir zamanda, uygulamada ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise belirtilen tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcıların tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcı uygulamaya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Uygulama kullanıcılarının işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya Uygulama içinde yer alan kullanıma ve Hizmet’ lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, BİLGİNN UYGULAMASI Kullanıcı Sözleşmesi ’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve kullanıcılar, fesih sebebiyle, BİLGİNN UYGULAMASI ’ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır;

i- Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, sistemin işleyişini manipüle edecek davranışlar ile gerçek dışı işlemlerde bulunması,

ii- Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

iii- Kullanıcının, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması..

YÜRÜRLÜLÜK

Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.